เกี่ยวกับเรา

ประวัติโดยย่อ

บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด ได้ถือกำเนิดจากร้านจำหน่าย อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในร้านมินิมาร์ท จากนั้นได้ขยายกิจการเติบโตขึ้นมา เป็นลำดับ ในระยะเวลา 2 ปี บริษัทเริ่มเข้าสู่ธุรกิจที่มีทั้งการผลิต และการจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในร้านมินิมาร์ท

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2546 ได้ก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ “บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด” โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ที่ 61/10 ม.1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีโรงงานผลิตในส่วนของ งานเหล็ก และงานไม้ อยู่ที่จังหวัดอยุธยา

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายประเภทของสินค้า เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ที่ต้องการจะเปิดร้านค้าต่างๆ ให้ครบตาม Concept ของคำว่า Support Mart (การสนับสนุนร้านค้าต่างๆ) อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ ณ ปัจจุบันนี้ ทางบริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด มีประเภทสินค้า ที่จำหน่ายอยู่ 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ชลบุรี เอส พี มาร์ท จำกัด ได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านขายยา ร้านขายอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านมินิมาร์ท เป็นต้น ทั้งนี้ทาง บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา สินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้านการบริการ ในเรื่องของ การสนับสนุนเติมเต็ม ความต้องการของร้านลูกค้า โดยเน้นผลิตภัณฑ์ ที่คำนึงถึงคุณภาพ ความทนทาน ความสวยงาม และความปราณีต เพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

โดยทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกๆ รายละเอียดและทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต รวมถึงขั้นตอนของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการผลิตที่มีโรงงานผลิต ที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ จัดหามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

เราใส่ใจในคุณภาพ และบริการ และมุ่งเน้นการทำธุรกิจให้เกิด ดุลยสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับร้านค้าอย่างครบวงจร รวมถึงเป็นผู้สนับสนุน การเติมเต็มธุรกิจของลูกค้าที่ดี และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

พันธกิจ
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในร้านค้าทั้งหมดอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และมีคุณภาพสูงสุดตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน รวมถึงให้ความมั่นใจ และความไว้วางใจในการเป็นผู้ที่คอย สนับสนุนร้านต่าง ๆ ของลูกค้า ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า