Shop

  • ตู้แช่สแตนเลส 2 ประตู รุ่น SRD3-0687

   Original price was: ฿41,900.00.Current price is: ฿39,900.00.

   ขนาดความจุ : 20.8 คิว (590 ลิตร)
   ขนาดตู้ : 68.0 x 75.0 x 200.0 ซม.
   อุณหภูมิ

   ช่องด้านบน (แช่เย็น) : 0 ถึง +10 องศาเซลเซียส
   เหมาะสำหรับแช่เย็นเครื่องดื่มหรือผัก ผลไม้ ฯลฯ

   ช่องด้านล่าง (แช่แข็ง) : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

   เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ และสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิแบบแช่แข็ง (Freeze) เพื่อให้สินค้าคงความสดใหม่

  • ตู้แช่สแตนเลส 2 ประตู รุ่น RDS-0685

   Original price was: ฿41,000.00.Current price is: ฿39,700.00.

   ขนาดความจุ :  26.4 คิว (750ลิตร)
   ขนาดตู้ : 68.0 x 75.0 x 200.0 ซม.
   อุณหภูมิ

   ช่องด้านบน (แช่เย็น) : 0 ถึง +10 องศาเซลเซียส
   เหมาะสำหรับแช่ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบเพื่อเตรียมใช้ทำอาหาร

   ช่องด้านล่าง (แช่แข็ง) : -10 ถึง -15 องศาเซลเซียส
   เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ และสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิแบบแช่แข็ง (Freeze) เพื่อให้สินค้าคงความสดใหม่

  • ตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู รุ่น SRD3-1327

   Original price was: ฿55,900.00.Current price is: ฿53,900.00.

   ขนาดความจุ : 45.1 คิว (1,280 ลิตร)
   ขนาดตู้ : 132.0 x 75.0 x 200.0 ซม.

   อุณหภูมิ

   ช่องด้านซ้าย (แช่เย็น) : 0 ถึง +10 องศาเซลเซียส
   เหมาะสำหรับแช่เย็นเครื่องดื่มหรือผัก ผลไม้ ฯลฯ

   ช่องด้านขวา (แช่แข็ง) : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

   เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ และสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิแบบแช่แข็ง (Freeze) เพื่อให้สินค้าคงความสดใหม่

  • ตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู รุ่น SRD3-1327AI

   Original price was: ฿55,900.00.Current price is: ฿53,900.00.

   ขนาดความจุ : ช่องแช่เย็น 13.7 คิว (389 ลิตร) / ช่องแช่แข็ง 13.7 คิว (389 ลิตร)
   ขนาดตู้ : 132.0 x 76.0 x 205.0 ซม.

   อุณหภูมิ

   ช่องแช่เย็น : +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส
   เหมาะสำหรับแช่เย็นเครื่องดื่มหรือผัก ผลไม้ ฯลฯ

   ช่องแช่แข็ง : -15 ถึง -18 องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ และสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิแบบแช่แข็ง (Freeze) เพื่อให้สินค้าคงความสดใหม่

  • ตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู รุ่น RDS-1325i

   Original price was: ฿54,000.00.Current price is: ฿53,200.00.

   ขนาดความจุ : 47.6 คิว (1,350ลิตร)
   ขนาดตู้ : 132.0 x 75.0 x 200.0 ซม.

   ช่องด้านบน (แช่เย็น) : 0 ถึง +10 องศาเซลเซียส
   เหมาะสำหรับแช่ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบเพื่อเตรียมใช้ทำอาหาร

   ช่องด้านล่าง (แช่แข็ง) : -10 ถึง -15 องศาเซลเซียส
   เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ และสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิแบบแช่แข็ง (Freeze) เพื่อให้สินค้าคงความสดใหม่

  • ตู้แช่เคาน์เตอร์ รุ่น SCF2-1206-AR

   Original price was: ฿30,500.00.Current price is: ฿29,500.00.

   ขนาดความจุ : 8.3 คิว (235 ลิตร)
   ขนาดตู้ : 120.0 x 60.0 x 85.0 ซม.
   อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

   ตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ระบบโนฟรอส เป็นตู้แช่สแตนเลสบานทึบ เหมาะสำหรับแช่แข็งเนื้อสัตว์ และสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการอุณหภูมิแบบติดลบ และใช้เป็นโต๊ะเตรียมอาหาร ทำความสะอาดง่าย

  • ตู้แช่เคาน์เตอร์ รุ่น SCF3-1206-AR

   Original price was: ฿36,900.00.Current price is: ฿35,900.00.

   ขนาดความจุ : 8.3 คิว (235 ลิตร)
   ขนาดตู้ : 120.0 x 60.0 x 85.0 ซม.
   อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

   ตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ระบบโนฟรอส เป็นตู้แช่สแตนเลสบานทึบ เหมาะสำหรับแช่แข็งเนื้อสัตว์ และสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการอุณหภูมิแบบติดลบ และใช้เป็นโต๊ะเตรียมอาหาร ทำความสะอาดง่าย

  • ตู้แช่เคาน์เตอร์ รุ่น SCF2-1207-AR

   Original price was: ฿31,700.00.Current price is: ฿30,700.00.

   ขนาดความจุ : 10.6 คิว (300 ลิตร)
   ขนาดตู้ : 120.0 x 75.0 x 85.0 ซม.
   อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

   ตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ระบบโนฟรอส เป็นตู้แช่สแตนเลสบานทึบ เหมาะสำหรับแช่แข็งเนื้อสัตว์ และสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการอุณหภูมิแบบติดลบ และใช้เป็นโต๊ะเตรียมอาหาร ทำความสะอาดง่าย

  • ตู้แช่เคาน์เตอร์ รุ่น SCF3-1207-AR

   ฿37,900.00

   ขนาดความจุ : 10.6 คิว (300 ลิตร)
   ขนาดตู้ : 120.0 x 75.0 x 85.0 ซม.
   อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

   ตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ระบบโนฟรอส เป็นตู้แช่สแตนเลสบานทึบ เหมาะสำหรับแช่แข็งเนื้อสัตว์ และสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการอุณหภูมิแบบติดลบ และใช้เป็นโต๊ะเตรียมอาหาร ทำความสะอาดง่าย

  • ตู้แช่เคาน์เตอร์ รุ่น SCR3-1206-AR

   Original price was: ฿29,900.00.Current price is: ฿28,900.00.

   ขนาดความจุ : 8.3 คิว (235 ลิตร)
   ขนาดตู้ : 120.0 x 60.0 x 85.0 ซม.
   อุณหภูมิ : +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส
   ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลสบานทึบ เป็นตู้ที่เหมาะสำหรับใช้ในห้องครัว แช่ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบเพื่อเตรียมปรุงอาหาร และใช้พื้นที่บนตู้แทนโต๊ะในการเตรียมอาหาร

  • ตู้แช่เคาน์เตอร์ รุ่น SCF2-1506-AR

   Original price was: ฿33,500.00.Current price is: ฿32,500.00.

   ขนาดความจุ : 11.4 คิว (325 ลิตร)
   ขนาดตู้ :  150.0 x 60.0 x 85.0 ซม.
   อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

   ตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ระบบโนฟรอส เป็นตู้แช่สแตนเลสบานทึบ เหมาะสำหรับแช่แข็งเนื้อสัตว์ และสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการอุณหภูมิแบบติดลบ และใช้เป็นโต๊ะเตรียมอาหาร ทำความสะอาดง่าย

  • ตู้แช่เคาน์เตอร์ รุ่น SCF3-1506-AR

   Original price was: ฿38,900.00.Current price is: ฿37,900.00.

   ขนาดความจุ : 11.4 คิว (325 ลิตร)
   ขนาดตู้ : 150.0 x 60.0 x 85.0 ซม.
   อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

   ตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ระบบโนฟรอส เป็นตู้แช่สแตนเลสบานทึบ เหมาะสำหรับแช่แข็งเนื้อสัตว์ และสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการอุณหภูมิแบบติดลบ และใช้เป็นโต๊ะเตรียมอาหาร ทำความสะอาดง่าย

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  ไม่มีสินค้าในตะกร้า